Albiste nabarmenak
23/03/2017
AKZIODUNEN OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA
Azken iharduera: 2017/04/20
© Copyright. BILBAO Ria 2000, S.A. Bilbao, 2015. Eskubide guztiak gordeta.
Orrialde honetako argibidea, informatzeko eta erabilera pertsonala izan dezan eskaintzen da. Debekatuta dago web orrialde honetan dauden irudien zati bat edo guztiak aldatu, kopiatu, berrerabili, ustiatu edota publikoki edo beste edozein modutan adieraztea.